TTGV
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), 1991’de bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak, Türk Sanayi’nin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırmak amacıyla, teknolojiye dayalı “inovasyonun” tüm alanlarda gelişmesini desteklemek üzere kurulmuştur.
Devamı...

—————————

MDG-F Türkiye
2006 yılında UNDP ve İspanya Hükümeti, şeçilen ülkelerde Binyıl Kalkınma Hedefleri ile ilgili bir anlaşma imzalamıştır. Belirlenen hedefler kapsamında Türkiye’de de çeşitli projeler kabul edilmiştir. “Türkiye’nin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi” projesi de bu ortak projelerden biridir.
Devamı...

—————————

UNIDO
Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO), gelişmekte olan ülkelerin sınai kalkınma faaliyetlerine destek olmak amacıyla 1966’da kurulmuş ve 1986’da BM’in bir uzman kuruluşu olmuştur.
Devamı...

İskenderun Körfezinde Endüstriyel Simbiyoz Projesi”nde sona gelindi. 330 bin ton atıktan 6 milyon Dolar net kazanç sağlanan proje ile yenilikçi bir işbirliği modeli olan endüstriyel simbiyozun kazanımları 19-20 Şubat 2014 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen etkinlikte kamuoyu ile paylaşıldı.
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, Adana Sanayi Odası (ADASO) ve Çukurova Üniversitesi ile işbirliği içinde “Endüstriyel Simbiyoz ve Temiz Üretim Ar-Ge Proje Pazarı” etkinliği 11 Nisan 2013 tarihinde Adana’da düzenlendi.
Tekstil sektörüne yönelik ücretsiz çevre yönetimi ve temiz üretim eğitimlerine Gaziantep’te devam ediliyor. Eğitim 12 Aralık 2012 tarihinde Gaziantep Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.
Tekstil sektöründe kurumsal sosyal sorumluluk ve temiz üretim bilincinin yaygınlaştırılmasının hedeflendiği tekstil sektörüne yönelik Proje bu ay KSS Türkiye Dergisi’ne konuk oldu. TTGV Çevre Projeleri Koordinatörü Sn. ferda Ulutaş konu hakkında bölgede yapılan çalışmalardan bahsetti.
dscn3300“Türkiye’de Tekstil Sektöründe KOBİ’ler için Sürdürülebilir Ağlar ve İlişkiler Zinciri Oluşturulması” konulu Birleşmiş Milletler Ortak Programı kapsamında Fırat Kalkınma Ajansı’nda Malatya’daki tekstil firmalarına ve Kahramanmaraş’taki mavi yaka çalışanlara yönelik çevre yönetimi ve temiz üretim eğitimi verildi.

Rio + 20 sonrasında “İstediğimiz Gelecek” tartışıldı.
İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (TBCSD), Kalkınma Bakanlığı himayesinde “Rio+20 Sonrası Sürdürülebilir Kalkınma Diyaloğu” başlıklı konferansı düzenledi. Konferansa; Kalkınma Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ile iş dünyasından üst düzey yöneticiler, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenler katıldı.

İzmir Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Eğitimi gerçekleştirildi.oyunlar
“İzmir’de Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Projesi” kapsamında bölgedeki uzmanlara yönelik olarak eko-verimlilik eğitimi gerçekleştirildi.

“Uluslararası Endüstriyel Simbiyoz Çalışma Konferansı” gerçekleştirildi.
International Synergies Ltd. tarafından gerçekleştirilen etkinlikte endüstriyel simbiyoz yaklaşımıyla ortaya çıkan çevresel ve ekonomik iyileşme potansiyellerin değerlendirilmesi hedeflendi.

“Sürdürülebilir Kalkınma En İyi Uygulamaları – 2012″ yayınlandı.
Türkiye’de gerçekleştirilen 181 uygulama arasından bağımsız bir jüri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belirlenen sürdürülebilir kalkınmada en iyi 24 uygulama projesi Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan bir dokümanla yayınlandı.

İZKA’nın eko-verimlilik (temiz üretim) alanındaki faaliyetleri artarak devam edecek.
İZKA ve TTGV İzmir’de gerçekleştirilen “İzmir’de Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Projesi” hakkında bilgiler verdiler.

“International Recycling and Reuse (R&R) Conference 2012″ 4-6 Haziran tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek.
İstanbul Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi’nin birlikte organize ettiği Konferans’ta geridönüşüm ve yeniden kullanım konuları eko-verimlilik ve endüstriyel simbiyoz gibi yaklaşımlar ile de ele alınacak.

Eko-verimlilik Programı” Bloomberg HT tv kanalında yayınlanan Finans Merkezi programında ele alındı.
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı’na (Rio+20 Zirvesi) yönelik olarak seçilen en iyi 25 uygulama projesi Bloomberg HT tv kanalında yayınlanan Finans Merkezi programında ele alınıyor. Programın 11 Mayıs 2012 tarihli yayınında ise Eko-verimlilik Programı yer aldı.

15. Avrupa Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Konferansı (ERSCP)” etkinliği gerçekleştirildi.
02-04 Mayıs 2012 tarihleri arasında Avusturya’nın Bregenz kentinde gerçekleştirilen etkinlik ile 39 farklı ülkeden 150 uzman südürülebilir tüketim ve üretim konularında yaptıkları güncel çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

“UNIDO Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Programı” Rio+20 Zirvesi’nde paylaşılacak en iyi uygulamalardan biri olarak seçildi.
Türkiye’nin de katılım sağlayacağı Rio+20 Zirvesi için, sürdürülebilir kalkınma ve yoksulluğun giderilmesine ilişkin konularda Türkiye’yi temsil edecek 25 proje belirlendi.

“Temiz Üretim/ Eko-verimlilik Paneli” OSTİM’de düzenlendi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü ile OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Çevre Birimi ve Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi’nin işbirliği ile 16 Nisan 2012 tarihinde OSTİM’de “Temiz Üretim/Eko-verimlilik Paneli” düzenlendi.

“Sorumluluk Sahibi Girişimcinin Başarı Programı (REAP)” eğitimi
TTGV, UNIDO tarafından 3-5 Nisan 2012 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen “Sorumluluk Sahibi Girişimcinin Başarı Programı (REAP)” eğitimi kapsamında başta tekstil sektörü temsilcileri olmak üzere Kurumsal Sosyal Sorumluluk alanındaki uzmanlara çevre eğitimi verdi.”

Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Sempozyumu
TTGV’nin yürüttüğü eko-verimlilik projeleriyle katkı verdiği Sempozyum, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tekstil üretimi ile ilgili uygulamaların güçlendirilmesi, geliştirilmesi ve ilgili paydaş gruplarla (Üniversiteler, özel sektör, STK’lar, oda ve birlikler, Enstitüler,) bilgi alışverişinde bulunulması ve Tekstil Sektöründe Temiz Üretim ile ilgili yeniliklerin değerlendirilmesi amacı ile 27-30 Mart tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirildi.

İzmir Kalkınma Ajansıİzmir’de mevcut eko-verimlilik çalışmalarının değerlendirilmesi ve eylem planının oluşturulması çalıştayı
İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) tarafından Türkiye Teknoloji Geliştirme (TTGV) yürütücülüğünde ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ortaklığında 2011 Ekim ayında başlatılan “İzmir’de Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Projesi” kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.
“Determination of the framework conditions and research–development needs for the dissemination of cleaner (sustainable) production applications in Turkey” makalesi yayınlandı.
2009 yılında Çevre ve Orman Bakanlığı’nın başlattğı ve TTGV’nin yürüttüğü temiz üretim ile ilgili proje kapsamında hazırlanan makale “International Journal of Sustainable Development & World Ecology” dergisinde yayınlandı.

“Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Tebliği” hakkında TTGV Bilgi Notu
Tekstil sektörü faaliyetleri sonucunda oluşan çevresel etkilerin en aza indirilmesi ve temiz üretim planlarının hazırlanması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan “Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Tebliği” Türkiye’de Temiz Üretim konusunda ilk yasal düzenleme olma özelliğini taşımaktadır.

bgte-2012Bahrain International Green Tech Expo & Forum 2012
UNIDO işbirliğinde 12-15 Mart tarihleri arasında düzenlenen Forumda TTGV Çevre Projeleri Koordinatörü Sn. Ferda Ulutaş “CSR and Greening of Supply Chain in the Textile Industry in Turkey” sunumuyla yer aldı.

IS150“İskenderun Körfezi’nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi” Ceyhan Çalıştayı
İskenderun Körfezi’nde Endüstriyel Simbiyoz (Ortak Yaşam) Projesi- Uygulama Aşaması”nı yürütmekte olan TTGV, bölgedeki endüstriyel işletmeler arasında madde ve enerji değişim potansiyellerini ve benzeri işbirliği olanaklarını ortaya çıkarmak amacıyla bölgedeki üçüncü bilgilendirme toplantısı ve çalıştayını Ceyhan Ticaret Odası (CTO) işbirliği ile 07 Mart 2012 tarihinde Ceyhan’da düzenliyor.
butekomTekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Tebliği Bilgilendirme Semineri
“Tekstil sektörü faaliyetleri sonucunda oluşan çevresel etkilerin en aza indirilmesi ve temiz üretim planlarının hazırlanması amacıyla yayınlanan Tebliğ, Bursa Tekstil ve Konfeksiyon Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM) tarafından düzenlenen seminerde ele alındı.
mdgf7Tekstil firmalarındaki çalışanlara yönelik çevre yönetimi ve temiz üretim eğitiminin ilki Kahramanmaraş’ta gerçekleştirildi.
“Türkiye’de Tekstil Sektöründe KOBİ’ler için Sürdürülebilir Ağlar ve İlişkiler Zinciri Oluşturulması” konulu Birleşmiş Milletler Ortak Programı kapsamında Kahramanmaraş’taki iki tekstil firmasında yöneticilere, beyaz ve mavi yakalılara yönelik birer günlük çevre yönetimi ve temiz üretim eğitimi verilmiştir.
“A comparative analysis of Turkish and European Union environmental legislation regarding cleaner (sustainable) production concept” makalesi yayınlandı.inderscience_logo

Türkiye ve Avrupa mevzuatının karşılaştırmalı analizlerinin yapıldığı makale “International Journal of Environment and Sustainable Development” dergisinde yayınlandı.

“Sanayide Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Kılavuzu: Yöntemler ve Uygulamalar” kitabı yayınlandı.Eko-verimlilik_Temiz-Uretim_Genel-Kilavuzu_small

UNIDO Eko-verimlilik Programının sürdürülebilir ve kalıcı bir etki sağlayacak önemli çıktılarından biri olan “Sanayide Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Kılavuzu: Yöntemler ve Uygulamalar” kitabı sanayicimize ve ilgili uzmanlarımıza eko-verimlilik (temiz üretim) alanında uygulamaya yönelik yol göstermesi amacıyla hazırlanmıştır.

İzmir’de Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Projesi

izka-ttgv-temiz-uretim-projesi-acilis-toplantisiİzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) tarafından tasarlanan “İzmir’de Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Projesi” İZKA ve Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın (EBSO) ortaklığında ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) yürütücülüğünde başlatılmıştır.

İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi BM Ortak Programı Kapanış KonferansıEko-verimlilik (Temiz Üretim) Programı Kapanış PaneliTürkiye’nin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi Birleşmiş Milletler Ortak Programı Kapanış Konferansı kapsamında Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nın yürütücüsü olduğu UNIDO Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Programı’nın kapanış paneli gerçekleştirildi.
Pilot Projeler ile Sağlanan Toplam Kazanımlarsu korunumuEko-verimlilik (temiz üretim) pilot uygulamaları 6 firmada toplam 264.800 ABD Dolarlık bütçeyle gerçekleştirilmiştir. Uygulamalar sonucunda oluşan yıllık mali kazanç yaklaşık olarak 1.350.792 ABD Dolarıdır. Bu hususlar dikkate alındığında projelerin toplam yatırım miktarı 2,3 aylık bir sürede kendini geri ödemektedir. Pilot projelerle yılda 784.550 m3 su, 207,8 ton kimyasal, 4.946.970 kWh enerji tasarruf edilmiş ve CO2 salımında da 978 ton azaltım sağlanmıştır.
Eko-verimlilik “Bu Toprağın Sesi” Programındaydı.

Eko-verimlilik, TRT’de yayınlanan ve 21 yıldır yayın hayatında bulunan Bu Toprağın Sesi Programı’nda tartışıldı. Türkiye’de tarım ve hayvancılığın gelişimine katkıda bulunan TV Programında Ortak Program ile ilgili bilgilere de yer verildi…

“Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Programı” Belgesel oldu…

Yaygınlaştırma çalışmalarının en önemli ayaklarından biri olan ve pilot projelerin öykülerini gerçek sahiplerinin yani sanayicilerimizin anlattığı belgesel filmimizin çekimleri tamamlandı. Program sorumlusu UNIDO, yürütücüsü TTGV ve danışmanı ODTÜ’nün katkılarıyla hayata geçen belgesel filmde 5 farklı ilde yer alan ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren 6 firmadaki temiz üretim uygulamaları görüntülendi ve sanayicimizle röportajlar yapıldı.

Firma UygulamalarıFirmalara yönelik pilot proje kapsamında, öncelikli sektörlerde uygulama örnekleri gerçekleştirilmesi, yaygınlaştırma faaliyetleri için bilgi ve deneyim sağlanması, farkındalığın ve kapasitenin artırılması hedeflenmiştir. Firmalara yönelik pilot projede, küresel iklim değişikliğinden öncelikli olarak etkilenecek alan olan “su” üzerine yoğunlaşılmıştır…

metal

birlik130 Temiz Üretim Merkezi Kurulum Çalışmaları Programda genel olarak; eko-verimlilikle (temiz üretim) ilgili; farkındalık ve eğitim, yaygınlaştırma, bilgi merkezi oluşturulması, teknik altyapı ve kapasitenin geliştirilmesi, ulusal ve uluslararası işbirliği ağlarının kurulması, demonstrasyon projeleri gibi faaliyetler gerçekleştirilmekte olup, söz konusu çalışmalar aynı zamanda eko-verimlilik (temiz üretim) merkezlerinin de hizmet ve faaliyet alanlarını oluşturmaktadır…
Öncelikli SektörlerEko-verimlilik programı alt-projesi kapsamında, Seyhan Havzası Bölgesi’nde (Kayseri, Niğde, Adana), öncelikli sanayi sektörleri belirlenirken; projenin ana hedefi (iklim değişikliği risklerinin yönetimi için kapasite geliştirilmesi), sanayi sektörü için belirlenen hedef (sanayinin iklim değişikliği için kapasite geliştirilmesi), Eko-verimlilik programı alt projesinin hedefleri (eko-verimlilik yaklaşımının benimsenmesi… sut_bardak150
sanayi İklim Değişikliği ve Sanayiİklim değişikliği ve bu çerçevede belirlenen politika ve önlemler değerlendirildiğinde, sanayici açısından en önemli konulardan birinin, iklim değişikliğine neden olan sera gazı salımlarının azaltılması olduğu görülmektedir. Enerji yoğun sektörlerde daha da ön plana çıkan yanma kaynaklı sera gazı salımlarının yanı sıra çeşitli üretim süreçleri de sera gazı kaynağı durumundadır…
Neden Seyhan HavzasıDoğu Akdeniz’de Nil’den sonra ikinci büyük havza konumunda olan Seyhan Havzası, Türkiye ve Avrupa’nın tarımsal açıdan en verimli bölgelerinden biridir. Biyolojik çeşitlilik bakımından da dünyanın en zengin bölgelerinden biri olan havza; kuru tarım, sulu tarım ve hayvancılık dahil olmak üzere bölge insanına çeşitli tarımsal olanaklar sunmaktadır… seyhanmap